«

»

ก.ค. 23

สวนที่ดีต้องมีธาตุทั้ง 5

ธาตุทั้ง 5 คืออะไร … ก็คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง

ซึ่งสวนที่ดีที่จะเสริมฮวงจุ้ยให้เราได้จะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบ เริ่มจากต้นไม้หรือธาตุไม้ น้ำตก น้ำพุ อ่างบัว บ่อปลาคือธาตุน้ำ แสงแดดที่ส่องถึงคือธาตุไฟ ดินที่อุดมปลูกต้นไม้งอกงามคือธาตุดิน และสุด ท้ายคือ สวนสวย ๆ ที่ได้รับการดูแลให้น่ามองน่าพักผ่อนเป็นธาตุทอง เมื่อมี สวนดี ๆ บ้านก็ดูน่าอยู่ เห็นด้วยมั้ยคะ